Ledande analysinstrument för mätning av vätskor och vattenkvalitet

SWAN är en av de ledande producenter av analysinstrument för mätning i vätskor. De utvecklar och tillverkar processanalysinstrument för övervakning av vattenkvaliteten. Ursprungligen fokuserade de på simhallar och dricksvatten men även på avloppsvatten. I dag täcker deras produkter en betydligt större mängd applikationer.

SWAN har förutom att täcka generella behov inom industrin specialiserat sig på ultrarent vatten inom ångteknik, desinfektion i simhallar samt parametrar i avloppsvatten.

 

 

Vill du veta mer om våra lösningar från SWAN?


 

Jim Larsen

 

Kontakta mig
Jim Larsen
+ 46 7022 10084

+ 46 (0)42 55 144

maila mig

Produkter från SWAN Analytical Instruments

Online Turbiditetsövervakning av bl.a driksvatten

AMI Turbiwell är ett fotometerinstument baserat på ISO 7027 (EN 27027, DIN 38404) för kontinuerlig mätning av turbidutet i bl.a driksvatten, avloppsvatten.

Nya möjligheter för TOC-mätning med SWANs AMI Line-TOC

I den pharmaseptiska industrin är kvalitetskraven på använt vatten mycket höga.

För att konstant kunna säkra kvaliteten av ultrarent vatten inför fler och fler pharmaseptiska producenter automatisk övervakning av processanläg och det ultrarena vattnes kretslopp.

Kartlägg ledningsförmågans orsak

När ett ångsystem stängs ner och ångan kyls ner sugs det in luft från omgivningen. Luften innehåller naturligt CO2, som ger ett tillskott till den sura ledningsförmågan, men ledningsförmågan kan också komma ifrån katjoner.

Med en AMI Deltacon Degasser kan ni nu kartlägga orsaken.

AMI Trides

AMI Trides är designad till att mäta pH-värden och ett givet desinfektionsmedel, som klor. Med hjälp av denna mätning kan man sedan reglera doseringen till exempel en simbassäng.

AMI Codes-II CC

Analysatoren AMI Codes II CC är en kolorimetriskt processanalysator (PDP-metod) och det är designat till att mäta fritt klor, monoamin, bundet klor och total mängd klor i t.ex. badvatten i en simhall.

Chematest

Med Chematest 25 och Chematest 20 är det möjligt att mäta pH-värden och redoxpotential. Dessutom är det möjligt att mäta fritt och bundet klor med hjälp av DPD-metoden, samt även iodid, bromid mm.

Löst syremätare

Denna syremätare mäter med hjälp av en mycket robust Clarkcell som sitter i en flowkammare där vattnet från en process kan strömma igen.

AMI Oxytrace

Hög precisionsmonitor med tre Oxytrace G-sensorer för kontinuerlig mätning av löst syrehalt i ultrarent vatten.

Beställ Swan Chematest

Beställ Chematest

Enkelt att beställa din SWAN Chematest, tillbehör och fyllning.

 

 

  
 

Gå till beställningsformuläret

Hämta hem säkerhetsblad

Hämta hem säkerhetsblad för SWAN-produkterna.
 

 

 

 

Gå till hämtaavsnittet

Anmälan nyhetsbrev

Vill du ha nyheter och historier i dina intresseområden?

 

 

 

Läs mer och anmäla dig