Simhall

Det förgår mycket mer bakom kulisserna i en simhall än vad badgästerna vet. Förutom att klorreringen skall vara precist doserat, måste Badmästaren hålla konstant koll på vattnets kvalitet, temperatur, luftfuktighet i hallen mm, mm.

Med SWAN får ni en optimal, användarvänlig och samlad lösning för att övervaka, analysera och kontrollera fritt- restklor- och bundet klor samt andra diesinfektionmedel.

Det är ett professionellt och nästan underhållsfritt online system för kontrol av vattenkvaliteten. 

 

 

 

 

 

Simhall

Inom Badvatten kan vi bl.a mäta dessa parametrar:

CO2 (koloxid)

fukt

klor (fritt, bundet och
totalt)

luftfuktighed

monokloramin

pH

redoxpotential

temperatur

etc.

 

 

Följ oss på LinkedIn Svømmebade

 

Vill du veta mer om våra lösningar till simhall?


 

Jim Larsen

 

Kontakta mig
Jim Larsen
+46 7022 10084
+ 46 (0) 42 55 144
maila mig

Produkter som är relevanta för simhall

AMI Trides

AMI Trides är designad till att mäta pH-värden och ett givet desinfektionsmedel, som klor. Med hjälp av denna mätning kan man sedan reglera doseringen till exempel en simbassäng.

AMI Codes-II CC

Analysatoren AMI Codes II CC är en kolorimetriskt processanalysator (PDP-metod) och det är designat till att mäta fritt klor, monoamin, bundet klor och total mängd klor i t.ex. badvatten i en simhall.

Chematest

Med Chematest 25 och Chematest 20 är det möjligt att mäta pH-värden och redoxpotential. Dessutom är det möjligt att mäta fritt och bundet klor med hjälp av DPD-metoden, samt även iodid, bromid mm.

Beställ Swan Chematest

Beställ Chematest

Enkelt att beställa din SWAN Chematest, tillbehör och fyllning.

 

 

  
 

Gå till beställningsformuläret

Hämta hem säkerhetsblad

Hämta hem säkerhetsblad för SWAN-produkterna.
 

 

 

 

Gå till hämtaavsnittet

Anmälan nyhetsbrev

Vill du ha nyheter och historier i dina intresseområden?

 

 

 

Läs mer och anmäla dig