Vattenmiljö, driksvatten och vattenkvalitet

I Sverige är vi stolta över vårt rena och goda driksvatten. Det finns därför ett stort fokus på att behålla den höga kvaliteten.

Vattenledningar och markarbeten kan få hydrologiska konsekvenser. Det föregår en ständig interaktion mellan ytvatten och grundvatten. Därför är det viktigt att göra nogranna mätningar för att bevara naturliga resurser, ha fokus på sårbarhet och säkra vattenkvaliten.

CKE erbjuder instument för mätningar i naturligt miljö med fokus på precision, stabilitet, flexibilitet och robusthet:

  • Precision: Mätning görs med mycket precisa mätinstument

  • Stabilitet: Sensorena är utvecklande för att minimera underhållsintevallen och behovet av kallibreringar. Softwaren stöder detta genom autogenererad kallibreringsdokumentation och använadrvänlig menystyrning.

  • Flexibilitet: Utrustningen kan byggas efter behov, krav på parametrar, samt önskemål om logging och datatransmission, som telmetri/fjärrövervakning.

  • Robusthet: Utrustningen är konstruerad för att användas i den naturliga miljön, med fokus på de utmaningar som dessa förhållanden kan ge.

 

Inom vattenmiljö, driksvatten och vattenkvalitet kan vi bl.a mäta dessa parametrar:

färg

olja

opacitet

ozon

partiklar

TOC

turbiditet

etc.

 

 

Följ oss på LinkedIn Indeklima

Vill du veta mer om våra lösningar till vattenmiljö?


 

Jim Larsen

 

Kontakta mig
Jim Larsen
+46 7022 10084
+ 46 (0) 42 55 144
maila mig

Produkter som är relevanta för vattenmiljö, driksvatten och vattenkvalitet

Online Turbiditetsövervakning av bl.a driksvatten

AMI Turbiwell är ett fotometerinstument baserat på ISO 7027 (EN 27027, DIN 38404) för kontinuerlig mätning av turbidutet i bl.a driksvatten, avloppsvatten.

Beställ Swan Chematest

Beställ Chematest

Enkelt att beställa din SWAN Chematest, tillbehör och fyllning.

 

 

  
 

Gå till beställningsformuläret

Hämta hem säkerhetsblad

Hämta hem säkerhetsblad för SWAN-produkterna.
 

 

 

 

Gå till hämtaavsnittet

Anmälan nyhetsbrev

Vill du ha nyheter och historier i dina intresseområden?

 

 

 

Läs mer och anmäla dig